เครื่องมือช่างหมายถึง

เครื่องมือช่างงานช่างหมายถึงงานที่เกียวข้องกัการบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือดัดแปลง วัสดุใดๆหลายประเภทการซ่อมเครื่งไม้เครื่องมือต่างๆก็ถือเป็นการประหยัดค่า ใช้จ่ายท่จะตามมาภายหลังดวย เครื่องมือช่าง จึงหมายถึงการใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน และประหยัดวลา สามารถช่วยทุ่นแรงเราในการทำงานได้และเราต้องคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรม ใหม่อยู่เสมอเพื่อท่จะใช้เครื่องมือช่าง ในวันทำงานวันว่างของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันข้างหน้าเราอาจจะต้องทำงาสนกับ เครื่องมือช่าง ทุกวันก็ควรที่จะหมั่นฝึกฝนการใช้งานไว้ก่อน

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>